UNickayla Rivera Uphendule Amahemuhemu Wangena noMyeni Wakhe KaDadewabo uNaya Rivera

UNaya wadlula emhlabeni kabuhlungu engozini yokuminza ngoJulayi. UNickayla Rivera Ryan Dorsey Naya Rivera

Izithombe ze-GettyOKUSHA: SEPTEMBA 30, 2020 -

URyan Dorsey, owayengumyeni kaNaya Rivera nobaba wendodana yabo uJosey, nabo baphendule amahemuhemu ngobudlelwano bakhe nodadewabo, uNickayla Rivera.'Kuyadabukisa ngempela ukuthi yilo mhlaba esihlala kuwo lapho abantu bakhuliswa khona ukuthi bacabange ukuthi kulungile ukukhafula inzondo, ikakhulukazi, ikakhulukazi lapho benza izitatimende ngomndeni obhekene nenhlekelele engithemba ukuthi awusoze wakucabanga noma ngubani osondelene nawe kufanele abhekane nakho, 'kusho yena kuvidiyo ye-Instagram.UDorsey uqhubeke wachaza ukuthi indodana yakhe (kuyaqondakala) ukuthi ibinenkinga selokhu kwashona uRivera nokuthi uthembele emndenini ukuthi uzomxhasa. Uyazi ukuthi uhlakaniphe kakhulu futhi uyazi ukuthi wabona iphupho elibi phambi kwamehlo akhe, 'esho. 'Lapho-ke, lapho uhlala naye nsuku zonke phakathi nalokhu, nogogo bakhe, nogogo bakhe, nomalumekazi wakhe, nomalume bakhe, nomndeni wakhe wonke, nakho konke onakho omunye komunye ukuncika kuye nokukhala naye, futhi udlula kuleli phupho elibi. Kubuhlungu. Iqiniso liyakuthinta futhi usizi lungaqala, kodwa ukudabuka kuyasinda ngoba uyazi ukuthi kuzodingeka uxoxe ngamunye nomfana omncane bese umtshela ngeqiniso lethu elisha. '

UDorsey uthe kuyisifiso sikaJosey ukuthi uNickayla azohlala nabo.

[UJosey] ungibuza ukuthi uTiti angahlala nathi yini. 'Ngifuna uTiti aphile nathi kuze kube phakade,' ngoba manje useyinto esondelene kakhulu nomama. Uzodinga lonke usizo ongaluthola njengomzali ongayedwa ozama ukwakha umsebenzi wakho futhi uzulazule kule nhlekelele nengane yakho, kusho uDorsey. 'Futhi kufanele ngimvumele athole lokho akufunayo, lokho akucelayo, nokuthi yini ayidingayo njengamanje, okuwumndeni wakhe. Noma, uyazi, kungokwesikhashana futhi akuhlali unomphela. Isimo sesikhashana. Ngemuva kwakho konke lokho obekufanele adlule kukho, ubungamphika kanjani lokho? Ngenxa yani? Lokho abanye abantu abangabazi abangase bakucabange noma bakusho, noma bakhiphe inzondo ethile besuselwa etafuleni lamabhukwana elingalungile, elingelona iqiniso, nelinolwazi olungelona iqiniso? 'Uphinde wabiza izimangalo yena noNickayla ebudlelwaneni obungenangqondo-ngakho-ke lapho uya khona.

Okuqukethwe kwe-Instagram

Buka ku-Instagram


INDABA YOKUQALA:UNickayla Rivera, udadewabo ongasekho Glee inkanyezi uNaya Rivera, uzithole esematheni kuleli sonto njengo kwavela amahlebezi ukuthi uthuthele no-ex-husbad kaNaya, uRyan Dorsey.

UNaya ushone ngoJulayi ngesikhathi sengozi ebuhlungu eLake Piru yaseCalifornia ngemuva kokuqasha isikebhe ngalolo suku nendodana yakhe encane, uJosey, osindile, ngokubonga. Sibonga kakhulu ukuthululwa kothando nemikhuleko ngoNaya, uJosey, kanye nomndeni wethu kuleli sonto eledlule, kusho umndeni kaRivera esitatimendeni ngaleso sikhathi. Ngenkathi sibuhlungu ngokulahleka kwenganekwane yethu enhle, sibusisiwe ngokuhlonipha ifa lakhe laphakade namandla akhe kazibuthe. UNaya wayeyithalente elimangalisayo, kepha wayengumuntu omkhulu kakhulu, umama, indodakazi nodadewabo.

Muva nje izindaba zavela ukuthi uNickayla noDorsey bahlala ndawonye. Ngenkathi uNickayla engakuqinisekisi noma ephika isimangalo, wakhuluma ngezindaba zakhe ze-Instagram.

Esikhathini esimnyama kunazo zonke empilweni yami, ukuphela kwento ebalulekile abangane nomndeni wami. Ukukhombisa umshana wami, yize ngingenakuziveza, wabhala. 'Angikhathazeki ngendlela izinto ezibukeka ngayo ngoba akekho noyedwa ongabona isikhathi ngasinye esibuhlungu sonke esisikhuthazelayo.

Okubaluleke kakhulu, engikufundile, ukukhombisa ububele, hhayi ukwahlulela abanye, futhi ungalokothi uthathe isikhathi sokuphila kalula, uqhubeke. Ngiyethemba nonke ningenza okufanayo.

UNickayla Rivera uphendula amahemuhemu

I-Instagram / @ NickaylaRivera

UDorsey akazange aphawule ngesimo esikhona manje, kepha wabhala intela enothando kuNaya Rivera kungekudala ngemuva kokushona kwakhe. 'Nginamakhulu futhi mhlawumbe izinkulungwane zama-snaps namavidiyo uJosey azoba nawo kuze kube phakade futhi azi ukuthi umama wakhe wayemthanda ngaphezu kwempilo, nokuthi saba nobumnandi obunjani ndawonye njengoba ekhula, esho. Impilo imayelana nezikhathi ezimnandi nezimbi kodwa ngoJosey kwenza okubi kube ngaphansi kakhulu ngoba ingxenye yakho izohlala inathi ngaso sonke isikhathi. Akasoze akhohlwa lapho avela khona. Siyakukhumbula.

Okuqukethwe kwe-Instagram

Buka ku-Instagram

kuyacaca ukuthi ayisebenzi

Ngethemba ukuthi isitatimende sikaNickayla sizothulisa ezinye izingxoxo ngoba, empeleni, ngubani noma ngubani owahlulela ukuthi umndeni ulusingatha kanjani usizi lwawo ngemuva kokulahlekelwa okunje?